Zavalí nás elektromagnetické záření?

I když máte dojem, že nic nevidíte ani necítíte, přesto jste neustále vystavováni neionizujícímu záření, pro které se vžil termín elektrosmog. Ačkoliv toto elektromagnetické záření není vidět, slyšet, cítit ani si na něho nemůžete sáhnout, přesto tu je a přesto na všechny vás působí a negativně ovlivňuje vaše zdraví. Co je v pozadí alarmujícího tempa růstu elektromagnetického pole? Je to především rozvoj bezdrátových informačních technologií – hovoří se například o mobilní revoluci.

Důkazy o neblahém vlivu na živé organismy existují

Informací o elektrosmogu, nebo chcete-li o neionizujícím záření, je poměrně dost. Stačí si projít internet, který se sám o sobě – včetně počítače a monitoru – na jeho zvyšování podílí. Důležité však je, zda si dokážete informace a často i protichůdné a odporující si názory utřídit a učinit si tak vlastní názor, vlastní závěr, z něhož byste měli umět vyvodit neblahé účinky a lidský organismus, tedy i na vás. Pokud tyto účinky chcete eliminovat, je nejvyšší čas spolehnout se na BioProtect.